Diplomundersøkelsen 2016

Diplomundersøkelsen 2016

Her er den årlige diplomundersøkelsen fra uteksaminerte Indøkere. Dette er en god indikasjon på hvilke bransjer man havner i som Indøker. Når man tolker rapporten, må man tenke at det var nedgangstider når denne undersøkelsen ble gjort. Først i disse dager er det økt...

Diplomundersøkelsen 2015

Her er diplomundersøkinga som blei gjennomført blant avgangsstudentar for indøk våren 2015. 22 av dei 27 personane i kullet svarte. Svara kan de finne i PDF-fil nedanfor. Fila med undersøkinga for 2014 er også lasta opp, for dei som vil samanlikne. Diplomundersøkelsem...