Diplomundersøkelser

 

Indøk Sør gjennomfører hvert år en undersøkelse blant uteksiminerte mastergradsstudenter ved Industriell økonomi og teknologiledelse ved Universitetet i Agder. Formålet med undersøkelsene er å kartlegge de tidligere studentenes arbeidssituasjon etter endt utdanning.

Undersøkelsene finner du her:

Diplomundersøkelse 2016

Diplomundersøkelse 2015

Diplomundersøkelse 2014

Diplomundersøkelse 2013

Diplomundersøkelse 2012

Rettigheten til bruk av undersøkelsene ligger hos Indøk Sør.

Spørsmål om undersøkelsene kan rettes til PR/IT-ansvarlig Hanne S. Thorud på markedsforing@indoksor.no