Bindeleddet mellom deg og næringslivet

Indøk Sør er linjeforeningen for sivilingeniørstudiet i Industriell økonomi og teknologiledelse ved Universitetet i Agder, Grimstad. Vår visjon er å være et bindeledd mellom studentene og næringslivet.

Nyheter

Lean Kurs med Deloitte

En del studenter fra Indøk har denne våren deltatt på Lean grønt belte kurs med Deloitte. Målet med kurset er at studenter og næringslivet sammen løser caser fra deltakerbedriftene, og analyserer bedriftene ved hjelp av Lean-verktøy. På bildet under ser dere fornøyde...

Olje og energibransjen – Fakta og forventinger til fremtiden!

Indøk Sør arrangerte i samarbeid med Norsk Petroleumsforening (NPF) et velykket arrangement på Bluebox 27. April. Det ble servert en ny vinkling enn det som tidligere er vant for studentene, da Rystad Energy v/ Jon Fredrik Müller (Partner) og Markus Nævestad (Senior...

Agder Energi dagen

Den 27.03 reiste 18 Indøk studenter til Agder Energi sitt hovedkvarter i Kristiansand. I samarbeid mellom Agder Energi og Indøk Sør var det utformet et fint program for studentene. Programmet begynte med et foredrag om økonomi, finans og risiko. Det andre foredraget...

Følg oss på instagram

Kontakt oss

Samarbeidspartnere