Indøk Sør arrangerte i samarbeid med Norsk Petroleumsforening (NPF) et velykket arrangement på Bluebox 27. April. Det ble servert en ny vinkling enn det som tidligere er vant for studentene, da Rystad Energy v/ Jon Fredrik Müller (Partner) og Markus Nævestad (Senior...