Bindeleddet mellom deg og næringslivet

Indøk Sør er linjeforeningen for sivilingeniørstudiet i Industriell økonomi og teknologiledelse ved Universitetet i Agder, Grimstad. Vår visjon er å være et bindeledd mellom studentene og næringslivet.

Nyheter

Diplomundersøkelsen 2016

Her er den årlige diplomundersøkelsen fra uteksaminerte Indøkere. Dette er en god indikasjon på hvilke bransjer man havner i som Indøker. Når man tolker rapporten, må man tenke at det var nedgangstider når denne undersøkelsen ble gjort. Først i...

Lean Kurs med Deloitte

En del studenter fra Indøk har denne våren deltatt på Lean grønt belte kurs med Deloitte. Målet med kurset er at studenter og næringslivet sammen løser caser fra deltakerbedriftene, og analyserer bedriftene ved hjelp av Lean-verktøy. På bildet under ser dere fornøyde...

Olje og energibransjen – Fakta og forventinger til fremtiden!

Indøk Sør arrangerte i samarbeid med Norsk Petroleumsforening (NPF) et velykket arrangement på Bluebox 27. April. Det ble servert en ny vinkling enn det som tidligere er vant for studentene, da Rystad Energy v/ Jon Fredrik Müller (Partner) og Markus Nævestad (Senior...

Følg oss på instagram

Kontakt oss

Samarbeidspartnere