Om studiet

 

Om Industriell Økonomi og Teknologiledelse

Universitetet i Agder, avdeling Grimstad tilbyr masterstudium i Industriell Økonomi og Teknologiledelse (Indøk). Påbygningsstudiet er toårig og bygger på bestått bachelorgrad i ingeniørfag. Indøk tilbys også som et femårig studium hvor studentene først tar treårig bachelor og deretter er sikret plass på det toårige påbygningsstudiet.

Universitetets virksomhet i Grimstad har en lang tradisjon i både økonomisk og teknologisk utdanning, og høsten 2001 ble masterutdanningen i Industriell økonomi og teknologiledelse startet. Studentene på indøk kommer fra hele landet med ulik teknisk fordypning og yrkeserfaring. Denne bredden påvirker studiet ved UiA positivt både med hensyn til teamarbeid og studentmiljø.

Sentrale emner i studiet er økonomi- og produksjonsstyring med fokus på verdikjeder, kommunikasjon og informasjonsbehandling. Det kan velges ulike fordypninger innen for eksempel strategisk økonomistyring, informasjonsledelse, risikostyring og kvalitetsledelse og innovasjon og produktutvikling. Dette gjør at kandidater fra indøk har flere ben å stå på i arbeidslivet. Det er også gode muligheter for utveksling eller internship i inn- og utland. Som ferdigutdannet kan man blant annet jobbe innen logistikk, verdikjede, økonomi eller risikostyring.

 

Fagkombinasjoner

Les mer om fagkombinasjoner på UiA sine hjemmesider.

 

Kilde: UiA