Tidligere studenter

Er du tidligere indøkstudent fra UiA? Vi ønsker å legge ut flere intervjuer med tidligere studenter om deres liv etter studiene. Ta kontakt med Markedsføringsansvarlig/PR og IT-ansvarlig på mail markedsforing@indoksor.no dersom du ønsker å bidra med dette. 

Eldre intervjuer:

Jarle «DJarle» Espeland

Thomas Haneborg

Atle Aas

Henning Ringerike

Hilde Dybdahl

 

Jeg tror det viktigste jeg har lært på Indøk er forståelsen for alle de ulike prosessene i en bedrift. Når man jobber som konsulent skal man hjelpe andre bedrifter med å forbedre sine prosesser, og det kan være alt fra lønnsomhetsanalyser, outsourcing, innkjøps- og salgsprosesser til verdikjedestyring. Alt dette er fagfelt man er innom på Indøk studiet, så man er godt forberedt på arbeidslivet. At man i tillegg har teknisk innsikt er også en stor fordel.

Henning Ringerike

Konsulent, Accenture

Arbeidsdagene mine er veldig varierte, og det er vanskelig å svare på hvordan en ”typisk” konsulentdag ser ut. For tiden sitter jeg på et internoppdrag hvor jeg koordinerer prosjektendringer for ulike kunder. I tillegg til dette skal jeg snart bistå på et internt Lean-prosjekt, og lære mer om, og bidra til, den kontinuerlige forbedringen Sopra Steria brenner for. For meg er dette spesielt spennende ettersom jeg skrev masteroppgave om Lean Production.

Overgangen fra studenttilværelsen til arbeidslivet innebærer en del endringer. Studentlivet er både gøy og lærerikt, men det er arbeidslivet også – så det er bare å glede seg!

Hilde Dybdahl

Konsulent, Sopra Steria

Det viktigste jeg tok med meg fra Indøken er samspillet mellom selvstendighet og teamarbeid. I store firmaer som FMC Technologies er man helt avhengig av å kunne fungere godt i team, men samtidig å være i stand til og ta selvstendige beslutninger. I tillegg har mitt utvekslingssemester i Minnesota gjort det mye lettere å arbeide i en bedrift der alt foregår på engelsk.

Thomas Haneborg

Trainee, FMC Technologies

PAGE TOP