Verv i Indøk Sør

lurer du på hva de ulike vervene i indøk sør består av?

Lederen i Indøk Sør har oversikt over arbeidsoppgaver, ansvar for møteinnkallelser og oppfølging. Lederer har også kontakt med næringslivet og UiA.

Nestleder hjelper lederen med ulike oppgaver og hjelper til på de andre avdelingene når dette er nødvendig. Nestlederen har i utgangspunktet stor frihet til å gjøre som ønsket på vegne av medstudentene.

Økonomiansvarlig har ansvar for Indøk Sør sin nettbank, og ansvar for å føre regnskap og kontrollere inn- og utbetalinger. Økonomiansvarlig skal, sammen med resten av styret, sette opp budsjett for kommende semester og år.

Arrangementansvarlig er ansvarlig for å arrangere sosiale aktiviteter, et i løpet av høsten og et i løpet av våren, samt planlegge julebordet. Det er opp til styret og medstudenter å komme med forslag til hvilke arrangementer en ønsker at skal arrangeres.

Bedriftansvarlig er ansvarlig for bedriftsbesøk; kontakte bedrifter, informere til studenter, tilrettelegge og motta besøket. Bedriftansvarlig jobber også med sponsoravtaler og har kontakt med samarbeidspartnere.

PR- og IT-ansvarlig legger ut nyheter på hjemmesiden, LinkedIn og Facebook, samt oppdaterer hjemmesiden med bilder og rapporter fra arrangementer. Også det å markedsføre mot næringslivet og nye studenter inngår i stillingsbeskrivelsen. Videre skal diplomundersøkesen og alumniundersøkelsen utformes og gjennomføres.

Sponsoransvarlig er ansvarlig for å kontakte bedrifter og opprette nye samarbeidsavtaler, samt stå for fornying av de eksisterende.

PAGE TOP