TIDLIGERE STYRER 

Vår, 2022:

 • Leder: Fredrik Studsrud
 • Nestleder: Jack Rollheim
 • Arrangementansvarlig: Bjørn Kristian Teisrud
 • Bedriftsansvarlig: Eivind A. Hitrof
 • Økonomiansvarlig: Sivert Roestad
 • PR- og IT-ansvarlig: Marius Lennertzen
 • Sponsoransvarlig: Jack Rollheim

Høst, 2021:

 • Leder: Tobias Skjærveland
 • Nestleder: Yngvild Stormoen
 • Arrangementansvarlig: Karl Petter Ramton
 • Bedriftsansvarlig: Eivind A. Hitrof
 • Økonomiansvarlig: Olav Løvereide
 • PR- og IT-ansvarlig: Jan-Henrik Skogstad    
 • Sponsoransvarlig: Jack Rollheim

Høst 2020 og Vår 2021:

 • Leder: Fahd Mahmoud  
 • Nestleder: Prashanth Sivaganesh
 • Arrangementansvarlig: Tobias Skjærveland
 • Bedriftsansvarlig: Baste Kvivik
 • Økonomiansvarlig: Kaspar Kielland
 • PR- og IT-ansvarlig: Fari Cholakorkhan    
 • Sponsoransvarlig: Eirik Stokke

Vår, 2020:

 • Leder: Therese Svensen
 • Nestleder: Torleiv Grønningen Aa
 • Arrangementansvarlig: Kristian Sæverud
 • Bedriftsansvarlig: Ranveig Stensheim
 • Økonomiansvarlig: Andreas Turnes
 • PR- og IT-ansvarlig: Andreas Hallingstad
 • Sponsoransvarlig: Halvor Strømberg

 


Vår, 2019:

 • Leder: Sunniva Dehli
 • Nestleder: Sivert Reisænen
 • Arrangementansvarlig: Daniel Einarsen
 • Bedriftsansvarlig: Rayan S. Saeed
 • Økonomiansvarlig: Ole Kristian Lund
 • PR- og IT-ansvarlig: Heidi Haga
 • Sponsoransvarlig: Eivind Opsahl

Vår, 2018:

 • Leder: Morten Arnes
 • Nestleder: Hanne Houge Mathisen
 • Arrangementansvarlig: Kaja Larsen
 • Bedriftsansvarlig: Malene Ådland Hope
 • Økonomiansvarlig: Marius Bjørni
 • PR- og IT-ansvarlig: Hanne S. Thorud
 • Sponsoransvarlig: Even Gjelsås

Høst, 2017:

 • Leder: Morten Arnes
 • Nestleder: Maximilian Jose Andreas Reichert
 • Arrangementansvarlig: Øystein Ronæs
 • Bedriftsansvarlig: Elling Brubak
 • Økonomiansvarlig: Marius Bjørni
 • PR- og IT-ansvarlig: Hanne S. Thorud

Vår, 2017:

 • Leder: Thore Kristian Svennevig
 • Nestleder: Maximilian Jose Andreas Reichert
 • Arrangementansvarlig: Øystein Ronæs
 • Bedriftsansvarlig: Elling Brubak
 • Økonomiansvarlig: Gøran Sæland
 • PR/IT-ansvarlig: Nadeem Akhtar

Høst, 2016:

 • Leder: Eirik Skaiå Wiehe
 • Nestleder: Ole Bernhard Nygaard
 • Arrangementansvarlig: Anne Marie Rønnevik
 • Bedriftsansvarlig: Nadeem Akhtar
 • Økonomiansvarlig: Jon Melhus Ueland
 • PR/IT-ansvarlig: Thore Kristian Svennevig

Vår, 2016:

 • Leder: Eirik Skaiå Wiehe
 • Nestleder: Ole Bernhard Nygaard
 • Arrangementansvarlig: Anne Marie Rønnevik
 • Bedriftsansvarlig: Nadeem Akhtar
 • Økonomiansvarlig: Jon Melhus Ueland
 • PR/IT-ansvarlig: Targeir Attestog

Høst, 2015:

 • Leder: Jakob Mathias Lothe
 • Nestleder: Thomas Eriksen
 • Arrangementansvarlig: Anne Marie Rønnevik
 • Bedriftsansvarlig: Mathias Sæstad
 • Bedriftassistent: Julia Bosnes Tønne
 • Informasjonsansvarlig: Ingrid Helland Oliversen
 • Økonomiansvarlig: Simen Kolstad
 • Markedsføringsansvarlig: Targeir Attestog

Vår, 2015:

 • Leder: Ingrid Leikvoll Leganger
 • Nestleder: Ole Bentsen
 • Arrangementansvarlig: Jeroen Bijl
 • Bedriftsansvarlig: Joakim Thorvildsen Johansen
 • Bedriftassistent: Simen Kolstad
 • Informasjonsansvarlig: Trine Lise Åvik
 • Økonomiansvarlig: Håkon Bjørndal
 • Markedsføringsansvarlig: Sophia Nguyen

Høst, 2014:

 • Leder: Kingsley Dankwah
 • Nestleder: Audun Hammerseth
 • Arrangementansvarlig: Jeroen Bijl
 • Bedriftsansvarlig: Joakim Thorvildsen Johansen
 • Informasjonsansvarlig: Sigurd Stykket
 • Økonomiansvarlig: Ingrid Leikvoll Leganger
 • Markedsføringsansvarlig: Ole Bentsen

Vår, 2014:

 • Leder: Morten Andre Knutsen
 • Nestleder: Renate Marie Jakobsen
 • Arrangementansvarlig: Janne Nilsen
 • Bedriftsansvarlig: Øystein Kopstad
 • Informasjonsansvarlig: Sigurd Stykket
 • Økonomiansvarlig: Karina K. Moen Wallekjær
 • Markedsføringsansvarlig: Kristian Matre

Høst, 2013:

 • Leder: Hilde Reitstøen Arnesen
 • Nestleder: Morten Andre Knutsen
 • Arrangementansvarlig: Christoffer Aabel
 • Bedriftsansvarlig: Øystein Kopstad
 • Informasjonsansvarlig: Janne Nilsen
 • Økonomiansvarlig: Karina K. Moen Wallekjær
 • Markedsføringsansvarlig: Kristian Hasle

Vår, 2013:

 • Leder: Hilde Reitstøen Arnesen
 • Nestleder: Fredrik Roalsø
 • Arrangementsansvarlig: Christoffer Aabel
 • Bedriftsansvarlig: Linda Vikse
 • Informasjonsansvarlig: Atle Aas
 • Økonomiansvarlig: Knut Anders Lia
 • Markedsføringsansvarlig: Kristian Hasle

Høst, 2012:

 • Leder: Eva Håverstad
 • Nestleder: Hilde Reitstøen Arnesen
 • Arrangementsansvarlig: Christian Fosse
 • Bedriftsansvarlig: Linda Vikse
 • Informasjonsansvarlig: Atle Aas
 • Økonomiansvarlig: Knut Anders Lia
 • Markedsføringsansvarlig: Kim André Røed

Vår, 2012:

 • Leder: Eva Håverstad
 • Nestleder: Simen Roverud
 • Arrangementsansvarlig: Christian Fosse
 • Bedriftsansvarlig: Erlend Lücherath
 • IT-ansvarlig: Greger Lervik
 • Økonomiansvarlig: Tove Bergsholm
 • Markedsføringsansvarlig: Kim André Røed

Høst, 2011:

 • Leder: Anders Bye
 • Nestleder: Simen Roverud
 • Arrangementsansvarlig: Ole Gunnar Hellestøl
 • Bedriftsansvarlig: Eva Håverstad
 • IT-ansvarlig: Christian Fosse
 • Økonomiansvarlig: Tove Bergsholm
 • Markedsføringsansvarlig: Knut Steinar Bakke Grini

Vår, 2011:

 • Leder: Anders Bye
 • Nestleder: Linda Lauvrak
 • Arrangementsansvarlig: Ole Gunnar Hellestøl
 • Bedriftsansvarlig: Gitte Elise Frydenberg
 • IT-ansvarlig: Pål Marius Fredriksen
 • Økonomiansvarlig: Jon Bjørnland
 • Markedsføringsansvarlig: Knut Steinar Bakke Grini
PAGE TOP