Tidligere styrer

 

Vår 2019:

 • Leder: Sunniva Dehli
 • Nestleder: Sivert Reisænen
 • Arrangementansvarlig: Daniel Einarsen
 • Bedriftsansvarlig: Rayan S. Saeed
 • Økonomiansvarlig: Ole Kristian Lund
 • PR- og IT-ansvarlig: Heidi Haga
 • Sponsoransvarlig: Eivind Opsahl

Vår 2018:

 • Leder: Morten Arnes
 • Nestleder: Hanne Houge Mathisen
 • Arrangementansvarlig: Kaja Larsen
 • Bedriftsansvarlig: Malene Ådland Hope
 • Økonomiansvarlig: Marius Bjørni
 • PR- og IT-ansvarlig: Hanne S. Thorud
 • Sponsoransvarlig: Even Gjelsås

 

Høst 2017:

 • Leder: Morten Arnes
 • Nestleder: Maximilian Jose Andreas Reichert
 • Arrangementansvarlig: Øystein Ronæs
 • Bedriftsansvarlig: Elling Brubak
 • Økonomiansvarlig: Marius Bjørni
 • PR- og IT-ansvarlig: Hanne S. Thorud

 

 

Vår 2017:

 • Leder: Thore Kristian Svennevig
 • Nestleder: Maximilian Jose Andreas Reichert
 • Arrangementansvarlig: Øystein Ronæs
 • Bedriftsansvarlig: Elling Brubak
 • Økonomiansvarlig: Gøran Sæland
 • PR/IT-ansvarlig: Nadeem Akhtar

 

 

Høst 2016:

 • Leder: Eirik Skaiå Wiehe
 • Nestleder: Ole Bernhard Nygaard
 • Arrangementansvarlig: Anne Marie Rønnevik
 • Bedriftsansvarlig: Nadeem Akhtar
 • Økonomiansvarlig: Jon Melhus Ueland
 • PR/IT-ansvarlig: Thore Kristian Svennevig

 

 

Vår 2016:

 • Leder: Eirik Skaiå Wiehe
 • Nestleder: Ole Bernhard Nygaard
 • Arrangementansvarlig: Anne Marie Rønnevik
 • Bedriftsansvarlig: Nadeem Akhtar
 • Økonomiansvarlig: Jon Melhus Ueland
 • PR/IT-ansvarlig: Targeir Attestog

 

 

Høst 2015:

 • Leder: Jakob Mathias Lothe
 • Nestleder: Thomas Eriksen
 • Arrangementansvarlig: Anne Marie Rønnevik
 • Bedriftsansvarlig: Mathias Sæstad
 • Bedriftassistent: Julia Bosnes Tønne
 • Informasjonsansvarlig: Ingrid Helland Oliversen
 • Økonomiansvarlig: Simen Kolstad
 • Markedsføringsansvarlig: Targeir Attestog

 

Vår 2015:

 • Leder: Ingrid Leikvoll Leganger
 • Nestleder: Ole Bentsen
 • Arrangementansvarlig: Jeroen Bijl
 • Bedriftsansvarlig: Joakim Thorvildsen Johansen
 • Bedriftassistent: Simen Kolstad
 • Informasjonsansvarlig: Trine Lise Åvik
 • Økonomiansvarlig: Håkon Bjørndal
 • Markedsføringsansvarlig: Sophia Nguyen

 

Høst 2014:

 • Leder: Kingsley Dankwah
 • Nestleder: Audun Hammerseth
 • Arrangementansvarlig: Jeroen Bijl
 • Bedriftsansvarlig: Joakim Thorvildsen Johansen
 • Informasjonsansvarlig: Sigurd Stykket
 • Økonomiansvarlig: Ingrid Leikvoll Leganger
 • Markedsføringsansvarlig: Ole Bentsen

 

Vår 2014:

 • Leder: Morten Andre Knutsen
 • Nestleder: Renate Marie Jakobsen
 • Arrangementansvarlig: Janne Nilsen
 • Bedriftsansvarlig: Øystein Kopstad
 • Informasjonsansvarlig: Sigurd Stykket
 • Økonomiansvarlig: Karina K. Moen Wallekjær
 • Markedsføringsansvarlig: Kristian Matre

 

Høst 2013:

 • Leder: Hilde Reitstøen Arnesen
 • Nestleder: Morten Andre Knutsen
 • Arrangementansvarlig: Christoffer Aabel
 • Bedriftsansvarlig: Øystein Kopstad
 • Informasjonsansvarlig: Janne Nilsen
 • Økonomiansvarlig: Karina K. Moen Wallekjær
 • Markedsføringsansvarlig: Kristian Hasle

 

Vår 2013:

 • Leder: Hilde Reitstøen Arnesen
 • Nestleder: Fredrik Roalsø
 • Arrangementsansvarlig: Christoffer Aabel
 • Bedriftsansvarlig: Linda Vikse
 • Informasjonsansvarlig: Atle Aas
 • Økonomiansvarlig: Knut Anders Lia
 • Markedsføringsansvarlig: Kristian Hasle

 

Høst 2012:

 • Leder: Eva Håverstad
 • Nestleder: Hilde Reitstøen Arnesen
 • Arrangementsansvarlig: Christian Fosse
 • Bedriftsansvarlig: Linda Vikse
 • Informasjonsansvarlig: Atle Aas
 • Økonomiansvarlig: Knut Anders Lia
 • Markedsføringsansvarlig: Kim André Røed

 

Vår 2012:

 • Leder: Eva Håverstad
 • Nestleder: Simen Roverud
 • Arrangementsansvarlig: Christian Fosse
 • Bedriftsansvarlig: Erlend Lücherath
 • IT-ansvarlig: Greger Lervik
 • Økonomiansvarlig: Tove Bergsholm
 • Markedsføringsansvarlig: Kim André Røed

 

Høst 2011:

 • Leder: Anders Bye
 • Nestleder: Simen Roverud
 • Arrangementsansvarlig: Ole Gunnar Hellestøl
 • Bedriftsansvarlig: Eva Håverstad
 • IT-ansvarlig: Christian Fosse
 • Økonomiansvarlig: Tove Bergsholm
 • Markedsføringsansvarlig: Knut Steinar Bakke Grini

 

Vår 2011:

 • Leder: Anders Bye
 • Nestleder: Linda Lauvrak
 • Arrangementsansvarlig: Ole Gunnar Hellestøl
 • Bedriftsansvarlig: Gitte Elise Frydenberg
 • IT-ansvarlig: Pål Marius Fredriksen
 • Økonomiansvarlig: Jon Bjørnland
 • Markedsføringsansvarlig: Knut Steinar Bakke Grini