Diplomundersøkelser

 

Indøk Sør gjennomfører hvert år en undersøkelse blant uteksaminerte indøkere ved Universitetet i Agder. Formålet med undersøkelsene er å kartlegge de tidligere studentenes arbeidssituasjon det påfølgende året etter endt utdanning. Årstallene nedenfor står for det årets uteksaminerte kull.

 

Rettigheten til bruk av undersøkelsene ligger hos Indøk Sør. Spørsmål om undersøkelsene kan rettes til PR/IT-ansvarlig på markedsforing@indoksor.no

PAGE TOP