Mandag 23. september tok Arne Sandstø turen til campus for å svare på spørsmål knyttet til teamledelse. I faget Teamledelse og organisasjonslæring, som er et fag indøk deler med Innovasjon og kunnskapsutvikling, lærer vi om team og ledelse av team. Det er mye gruppearbeid gjennom hele semesteret, og det har blant annet inkludert en intervjurunde hvor de ulike gruppene stiller spørsmål til et valgt intervjuobjekt. En av gruppene fikk intervjue Jerv sin trener, Arne Sandstø. Han delte sine tanker og erfaringer rundt team og teamledelse.

På spørsmål om hva han ser på som et team og ledelse av team svarte han: «Samarbeid om et felles mål kjennetegner et team. Skal du få et team til å fungere må du ha en klar filosofi, tydelige arbeidsoppgaver gjør det lettere å jobbe som leder. Er man diffus blir det vanskelig, er det tåke på toppen blir det tåke på bunnen av organisasjonen.» Videre delte han flere tanker om det å lede: «Det handler om å være ærlig og direkte, og å ha en tydelig plan. Tydelige og klare arbeidsoppgaver gjør det enkelt å fungere og enkelt å følge opp.»

Han hadde flere tanker rundt sammensetningen av et team. Når han skal ha noen inn i sitt team ser han etter folk som har kompetanse som han ikke har. I tillegg påpeker han viktigheten av å finne noen som er fulle av energi. «Er folk lav på energi vil jeg ikke ha de.» Videre sier han at «alle de beste lederne scorer høyt på energi.» Han presiserer også viktigheten av like personligheter da ulike personligheter kan fort få ting til å sprekke. Avslutningsvis sier han at fokuserer på å bruke styrkene til team medlemmene sine for å dekke svakhetene til de andre når han setter sammen sitt team.

Analyse, motivasjon og kultur er ord han nevner viktigheten av i forhold til hans team. Han bruker mye tid sammen med sitt team på å analysere motstanden, blant annet ved å forberede seg på motstanderens formasjon og spillestil. Dette er noe bedrifter også burde bruke tid på basert på noe av pensumlitteraturen i faget som drar fram viktigheten av å analysere det eksterne miljøet (konkurrenter, leverandører, kunder). Rett før kamp når stressnivået til spillerne er på sitt høyeste hjelper det ikke å komme med masse faglig input da spilleren er i dyp kampmodus. Sandstø trekker frem at det som gjelder før kamp er å motivere og å dytte frem energien i spilleren. Den faglige inputen skal ha kommet gjennom hele uken i form av analyse. Dette kan direkte sammenlignes med arbeidslivet, hvor analyse og faglig arbeid gjøres en god stund før en frist. Mens når fristen er like rundt hjørnet så gjelder det å motiveres til å fullføre oppgaven på best mulig måte.

PAGE TOP