Se undersøkelsen her


Diplomundersøkelsen for kull 2017 har endelig blitt publisert. Diplomundersøkelsen sendes hvert år til det nestsiste kullet som er uteksaminert fra Industriell Økonomi og Teknologiledelse ved UiA. Undersøkelsen har vært gjennomført årlig siden 2012 og tar for seg diplomkullets opplevelse av Indøkstudiet og deres jobbsituasjon det første året etter studiet. Årets undersøkelse ble sendt ut til 15 uteksaminerte studenter, hvorav 8 svarte, noe som gir en svarandel på 53 %.

Mangel på mailliste og skuffende svarprosent gjør at denne undersøkelsen har få svar. Vi satser på flere respondenter neste gang.

Rettigheten til bruk av undersøkelsen ligger hos Indøk Sør. Spørsmål knyttet til undersøkelsen kan rettes til Markedsføringsansvarlig.

PAGE TOP