Her er den årlige diplomundersøkelsen fra uteksaminerte Indøkere. Dette er en god indikasjon på hvilke bransjer man havner i som Indøker.

Når man tolker rapporten, må man tenke at det var nedgangstider når denne undersøkelsen ble gjort. Først i disse dager er det økt optimisme og tegn på at trenden har nådd bunn og faktisk snur.

I tillegg er det lav svarprosent på rapporten dessverre. I underkant av 50% av de uteksaminerte har svart på diplomundersøkelsen, hvilket gjør at den ikke er så representativ som en skulle ønske.

Flere store bedrifter innen forskjellige bransjer har vært i kontakt med Indøk Sør styret, og ønsker å få til et samarbeid eller få tak i potensielle kandidater til ledige posisjoner. Det setter vi veldig stor pris på, og tolker dette som at vi er svært ettertraktet med vår utdanning og de verktøyene vi tar med oss ut i arbeidslivet etter endt utdanning.

 

 

PAGE TOP