Istedenfor forelesning i Lean ble det fredag 1. november arrangert fagdag med Eyde-klyngen i regi av Start UiA. Vi fikk høre om entrepenørskap hos Eyde-klyngen og hvordan de jobber for å øke eksportverdier uten å øke utslipp. Videre ble vi presentert foredrag fra 3B Fibreglass, GE Healthcare, sirkulærøkonomi ved Reyn O’Born, Future Materials Katapult-senter, og «gøy med lean» med ansatte fra Fiven (tidligere Saint Gobain) og Glencore Nikkelverk.

3B Fibreglass fortalte om deres vei videre og strategien de legger for de neste årene. De jobber med automatisering av produksjon, videodetektering og lignende tiltak for å få en smartere og mer effektiv produksjon. De har frem til nå jobbet med å maksimere volum, men når de nå ikke lenger kan øke volumet er de tvunget til å tenke nytt, da i deres tilfelle på smart produksjon for å øke verdi.

Videre ble det fortalte om bærekraftig innovasjon fra GE Healthcare. Nye utslippskrav skapte utfordringer for GE Healthcare som førte til at de måtte foreta endringer. Gjennomføringen har gått over flere år, som fikk en god start ved en masteroppgave som gjennomførte en god screening og la et godt grunnlag.  Videre ble det snakket om behandling og verdiskapning fra sidestrømmer. De har klart å skape butikk ut av strenge lovkrav og det som begynte som utfordringer. Denne prosessen har gjort at de ender opp med blant annet positiv kontantstrøm og reduksjon i CO2-utslipp med > 10 000 tonn per år.

Reyn O’Born leder Enters UiA og snakket om sirkulær økonomi og nye handelsmodeller. I lineær økonomi går mye av ressursene til deponi, mens i sirkulær økonomi går mye til bruk i fornybare og ikke-fornybare ressurser. Sirkulær økonomi fokuserer på utslippskontroll, ressurseffektivitet, beskyttelse av biodiversitet og null avfall, samtidig som det skal være lønnsomt for bedriftene og samfunnet.

På slutten fortalte ansatte fra Glencore Nikkelverk og Fiven om Lean og hvordan det funker i praksis. Det ble gjennomført aktiviteter hvor studentene fikk engasjere seg, noe som gjorde det enkelt å forstå Lean-konseptene. Helt til slutt ble det lagd og kastet papirfly. Det flyet som ble kastet lengst ble standarden i neste runde når alle deltakerne skulle lage det samme flyet. I første runde presterte mange av flyene dårlig og det var stor spredning. Den neste runden var det tydelig at de fleste flyene ble kastet langt, altså ved å følge en standard oppnådde studentene bedre resultater. Videre arbeid med kontinuerlig forbedring kunne forbedret standarden ytterligere.

Vi takker Eyde-klyngen og Start UiA for et godt gjennomført arrangement hvor vi fikk høre mye interessant om den viktige prosessindustrien på Sørlandet.

PAGE TOP