Lurer du på hva IndØkere på UiA typisk skriver masteroppgave om? Kanskje du vurderer å begynne på IndØk og vil vite mer om hva vi spesialiserer oss på?

Temaer som går igjen i oppgavene er digitalisering, bærekraft, Lean og strategi. Noen velger å skrive på engelsk, noen på norsk. Noen velger å skrive med en partner, andre alene.

Våren 2020 skal masteroppgaver bli skrevet om blant annet:

 • Beyond budgeting i IT-konsulentbransjen. Hvordan skaper Beyond Budgeting konkurransemessige fortrinn i IT-konsulent bransjen?
 • Tjenestefisering i etablerte industribedrifter. Se på hvordan prosessen med å gå fra å være produktorientert til å bli mer tjenesteorientert ser ut på brediftsnivå
 • Best balance between domestic and export for Tanzanian gas
 • Ansvarlig og bærekraftig innovasjon: Det grønne skiftet skaperbehov for nye innovasjonsmodeller.
 • Hvordan øke overføringsverdien mellom prosjekter ved standardisering av komponenter og arbeidsprosesser i byggebransjen?
 • Dyrke verdiskapende samspill gjennom bruken av Lean-prinsipper
 • Lean and sustainable production: Exploring VSM as a tool for sustainable production in the Norwegian process industry
 • Strategiutvikling i små og mellomstore bedrifter
 • Creating value through digital transformation
 • Håndtering av digital modning i små- og mellomstore bedrifter
 • How is supplier management affected by e-supply chain management?

Selskaper som studentene sammarbeider med er blant annet:

Egde Consulting, GCE Node,  Kitron, Caverion Norge, Veidekke, Eydeklyngen, Ertec, Nye Veier, Sørlandsporten Teknologinettverk, MHWirth, 3B Fibreglass og ABB.

Vi ønsker lykke til til alle femteklassinger som vil dedikere de neste månedene til sine masteroppgaver.

PAGE TOP