Mange IndØk-studenter har et brennende ønske om å starte noe for seg selv. 5. klassingene Rayan og Bjørn og 4. klassingen Jonas er levende eksempler på det. Høsten 2019 startet de opp bedriften Innow AS. Vi har tatt en prat med gründerne for å høre bakgrunnen for Innow og deres erfaring så langt.

Hvordan startet Innow AS?

Bjørn: Innow er et resultat av flere ting. I hovedsak ble Innow til som en del av 3DS (3 Day Startup) som ble arrangert av blant annet UiA Nyskaping, som er en av UiAs entrepenørskapssatninger, og Start UiA, en organisasjon for entreprenørskap og innovasjon. Men, alle som var med på 3DS hadde nok i grunn et ønske om å starte noe selv og da var det forumet veldig bra for å møte likesinnede mennesker. Det var i grunn Rayan som kontaktet meg angående dette med å starte et konsulentselskap rettet mot Lean. Jeg sa til han at dette var noe jeg selv hadde tenkt på lenge og foreslo derfor han skulle bli med på 3DS og pitche ideen der. Deretter fulgte hele 3DS prosessen der vi fulgte en lean start-up metodikk, og til slutt pitchet selskapet, som vi da kalte Leco, til et dommerpanel. Panelet var svært positivt til ideen og vi så på dette som en mulighet til å faktisk starte selskapet.

Rayan: På første dag pitchet jeg ideen min som ble stemt frem til å jobbe videre med. Med på laget fikk jeg med Jonas og Bjørn. I løpet av de tre dager jobbet vi intensivt med forretningsideen, kundeoppdagelse, pitching, forretningsmodell og workshop. Vi fikk god hjelp fra utrolige mange dyktige mentorer og fra andre deltakerne. På siste dagen av 3DS pitchet vi vår siste ide til dommerpanelet og fikk veldig mange positive tilbakemeldinger. Etter å ha fått masse gode tilbakemeldinger fra både dommerpanelet, mentorer og de andre kandidatene valgte vi å starte vår egen selskap.

Hvorfor ville du starte noe selv?

Bjørn: Jeg har i grunn alltid hatt lyst til å starte noe for meg selv, og hadde allerede det i tankene da jeg startet å studere. Uheldigvis forsvant denne tanken litt i løpet av bacheloren, men da jeg meldte meg inn i Start UiA første semesteret av masteren blusset entreprenørskapsånden opp igjen. Jeg har etter dette hatt et stort ønske om å starte noe selv og har deltatt på flere entrepenørskapsprogrammer og kurs, blant annet MIT Summer Reap med Bill Aulet. Det å kan kunne være med på å bygge opp noe fra bunn, som er forankret i dine visjoner og verdier, er utrolig gøy og spennende.

Jonas: Jeg har alltid ønsket å starte noe selv og har egentlig aldri sett for meg at jeg skulle jobbe for noen andre. Jeg har forsøk å starte andre ting tidligere uten hell så forhåpentligvis vil det gå den gangen her :P. Det skal sies at jeg har mye større tro på dette enn noe annet jeg har gjort til nå.

Rayan: Jeg har alltid hatt et ønske om å starte for meg selv. I begynnelsen tenkte jeg at det var lurt å ha en fast jobb i et par år for å få mer erfaring, men dette fokuset endret seg etter hvert som studiet har gått mot sin ende. Som student har jeg blitt vant til å jobbe lange dager, ha høy arbeidsbelastning, lære av mine feil og ikke minst, utfordre meg selv og komme meg ut av komfortsonen min. Jeg vet det å starte noe for seg selv innehar stor risiko, mange tøffe beslutninger som må tas og mange fallgruver. Derimot handler det om at man skal lære av det man gjør. En feil er ikke verdens undergang, det er faktisk en mulighet til å lære enda mer.

Dessuten har jeg alltid hatt et ønske om å løse komplekse problemstillinger og utnytte de mulighetene som vi opplever i samfunnet. Teknologi, innovasjon og bærekraftig utvikling skaper nye forretningsmuligheter og vi ønsker å utnytte disse mulighetene sammen med våre kunder for økt verdiskaping, effektivisering av prosesser og ikke minst, skape bærekraftig endringer.

Videre har jeg alltid hatt ønske å jobbe i skjæringspunktet mellom teknologien og forretningsutvikling. Teknologien utvikler seg i en stor fart med nye innovative produkter, og da er det viktig å se det store bilde for å utnytte disse mulighetene til å skape verdi for våre kunder og gjøre en forskjell i samfunnet.

Hva skal Innow gjøre?

Innows visjon er å gjøre bedrifter mer enn levedyktige, ved hjelp av skreddersydde innovative løsninger, digitalisering og et fokus på å maksimere verdiskaping mot sluttkunden. Løsningene skal forankres på et strategisk, taktisk og operasjonelt nivå som videre fører til bærekraftig endring for bedriften. Uansett om det gjelder enkelt prosjekter eller generell virksomhetsoptimalisering, er framgangsmåten til Innow basert på design thinking, eierskapsrettet samskaping og ikke minst tett og personlig oppfølging over tid. Vi ønsker å levere sterk, oppdatert og fersk kompetanse, men også et nettverk av partnere som gjør at vi kan levere de beste og mest skreddersydde løsningene.

Innow ønsker å hjelpe bedriftene til å bli mer robust og levedyktig i fremtiden ved å lage et veikart for fremtiden og hvordan Innow kan være involvert. Dette handler også mye om hvordan å tilpasse seg til en mer digital hverdag og da særlig strategisk cyber-sikkerhet. Innow skal sørge for at kunden blir mer levedyktig i fremtiden. Det er viktig at det er en endring i verdi hos kunden for at man skal kunne se verdiskapningen og den bærekraftige endringen som er nødvendig for at de skal bli mer lønnsomme. Vi ønsker jo at kunden skal lykkes ved hjelp av vår metodikk.

Hvordan skal Innow skille seg ut fra andre?

Bjørn: Innow ønsker å skille seg fra andre aktører i bransjen ved å ha et spesielt fokus på en usedvanlig personlig og skreddersydd samskapingsprosess og en strategisk oppfølging overtid. Vi ønsker også et tett samarbeid med flere teknologiselskaper og med universitetet, slik at Innow kan levere det ytterste av både praktisk og akademisk kompetanse. Ressursene til Innow skal være nøye utvalgt, med rette egenskaper, for å kunne levere de aller beste løsningene til kunden.

Jonas: Jeg tror det er viktig at vi finner et sted mellom de store og de små. På den måten vil forholdet til kunden bli mer personlig. Det samt at man skaper løsninger sammen med kunden.

Rayan: Ulikt våre konkurrenter har Innow et særdeles fokus på en kombinasjon av design tenking med kunden i sentrum, stor tverrfaglighet, tett partnerskap med teknologibedrifter og et større fokus på strategisk informasjonssikkerhet. Dessuten har vi godt samarbeid med akademiet og tilgang til fersk kunnskap. Vår ansatte er studenter ved UiA og alle har en lidenskap om å løse komplekse problemstillinger og gjøre noe forskjell i samfunnet.

Hva er fordelen med å starte opp en bedrift i studietiden?

Bjørn: Det er flere fordeler med å starte bedrift i studietiden. For det første har man tett tilknytning til akademia. Det er også ofte mye kostnader ved å leie kontorlokaler ved oppstarten av en bedrift, samt veiledning og mentorskap. Dette leverer UiA Nyskaping til studentbedrifter. Det er også fin praktisk erfaring som student.

Jonas: Fordelen er at man alltid har tilgang til den nyeste kunnskapen. Det er også veldig motiverende å vite at man kan skape sin egen arbeidsplass før man er ferdig på skolen. Så hjelper det jo på for en fattig student om man klarer å generere litt ekstra penger samtidig som man bygger gode referanser.

Rayan: Det er mange fordeler. Som student ved UiA får vi tilgang til UiA nyskaping. Der har vi gratis kontorplass, mentorhjelp og ikke minst kommer vi i kontakt med andre grundere for kompetanseoverføring. Videre så vi har tilgang til fersk kunnskap og tilgang til mange erfarne og kunnskapsfylte ansatte ved UiA. Egentlig er det som å jobbe for en stor bedrift med mange erfarne ansatte som kan man spørre om hva enn man vil. Videre er fordelen ved å starte opp en bedrift i studietiden er tilgang det nettverket og forholdet UiA har til andre aktører.

Hvordan hjelper IndØk-utdanningen for de som ønsker å starte for seg selv?
Bjørn: Utdanningsløpet til IndØk gir deg innsikt i flere områder tilknyttet bedrift og hvordan skape verdi for kunden ved alt fra hvordan organisasjoner er bygget opp, hvordan man planlegger og gjennomfører prosjekter (Noe ofte en start-up kan minne om), hvordan bli en god leder, bedriftsøkonomi, forståelse for marked og lønnsomhet for bedrifter og ikke minst forståelse for risiko og muligheter. Det gir en helhetsforståelse som er vanskelig å få ved andre studieretninger.  Man kan også ta valgfag innen entreprenørskap og innovasjon.

Jonas: Indøk gjør at man har en fot i flere leirer. Man kan både teknologi, økonomi og ledelse med mer. Jeg tror den tverrfagligheten man tilegner seg ved å gå indøk er veldig attraktiv hos arbeidsgivere.

Rayan: Formålet med Indøk studiet er at studentene etter endt studietid kan jobbe i skjæringspunktet mellom teknologien og forretning. Vi lærer litt om alt og det gir oss en særdeles mulighet til å spesialisere oss i akkurat det vi ønsker. Noen av de tjenestene Innow leverer til sine kunder er direkte kunnskap som ansatte besitter fra Indøk-studiet og internship-programmet. Studentene blir lært til å jobbe med mange ulike caser, i ulike grupper, flinkere til å analysere, reflektere og være kritiske. Videre blir vi lært til å bruke ulike modeller, verktøy og foreta strategiske analyser for mange ulike situasjoner. Jeg har hørt at Indøk studenter blir kalt for poteter, fordi vi kan brukes til alt. Alt i alt, mye av det jeg har lært i Indøk-studiet bruker jeg per dags dato i bedriften.

Hva har vært utfordringene ved å starte opp en bedrift?

Bjørn: Å starte opp en bedrift innebærer MYE arbeid. Det er heller ikke risikofritt, og man er nødt til å ofre både tid og penger for at man skal kunne lykkes. Man er nødt til å ha stor tro på at man skal lykkes og jobber deretter. Sitat fra Bill Aulet «Man må ha lidenskapen til en pirat og gjennomføringsevnen til en marinesoldat». En av de større utfordringen er også knyttet til networking, som både kan være vanskelig og uvant. For å skaffe kunder og partnere er man nødt til å ta kontakt med mennesker, pitche selskapet og være en god selger.

Jonas: Det har vært mye som man må sette seg inn i, å starte en bedrift i Norge er ikke enkelt. Det er mye regler og lover som må følges samtidig som man må sørge for at de som skal være en del av bedriften føler at de har en innvirkning på måten bedriften bygges opp. Jeg tror at mange av brikkene vil falle på plass mens man går og at det viktigste er å sette i gang med prosjekter.

Rayan: Jeg tror det som har vært den største utfordringen til nå er tid. Starte opp bedrift krever veldig mye tid. Det er veldig mye som skal på plass (vedtekter, mange ulike kontrakter, stiftelser, prosjektplan, rapporter, forretningsmodell, Osv, Osv…). Heldigvis er jeg ikke alene, da jeg har flinke partnere og dedikerte ansatte som ønsker det samme, nemlig å utvikle selskapet.

For å runde av guttenes verdifulle entreprenørskapstanker følger noen velvalgte ord fra guttene:

Det er viktig å være klar over hvilke muligheter som fins for de som har en liten grunder i seg og som ønsker å starte for seg selv. Studentorganisasjoner som Start UiA gir en unik mulighet til å møte likesinnede mennesker som ønsker å lære mer om entreprenørskap og gründervirksomhet. Det er også viktig å bli med på arrangementer tilknyttet entreprenørskap og innovasjon. Disse arrangementene kan være en en kickstart for en hver start-up.

Det finnes aldri en riktig tid for å starte og drifte en bedrift, det handler bare om å gjøre det.  Det er mange risikoer, mange fallgruver, mange tøffe beslutninger som må tas. Men igjen så handler det om å lære av det man gjør og utvikle seg sammen med bedriften. Videre gir det en mulighet til å få et annet perspektiv på arbeidslivet.

PAGE TOP