Hvem er du og hva er din studiebakgrunn?

Mitt navn er Rayan S. Saeed, og er 28 år gammel. Jeg studerer 5.årig Industriell økonomi og teknologiledelse ved Universitet i Agder, og er nå på siste året. De tre årene før master, hadde jeg Mekatronikk som valgt studieretning. Videre har jeg fagbrev som flymekaniker og erfaring fra olje- og gassvirksomhet.

Hvor har du praksis?

For tiden har jeg internship hos MHWirth, Kristiansand.

Hvordan var intervjuprosessen?

Intervjuprosessen var veldig enkel. Vi fikk beskjed om å sende motivasjonsbrev, CV og annen nødvendig dokumentasjon til representanter ved UiA. De kandidatene som ble valgt videre, ble kalt til intervju. Intervjuet varte ikke lengre enn 25 min. Her trenger du ikke å stresse, de var veldig hyggelige, du trenger ikke løse caser eller lignende. Tre uker senere, fikk de som fikk praksisplass mail om det. Hvilken bedrift vi skulle jobbe hos, fikk vi ikke vite før sent det samme semestret.

Hva føler du førte til at akkurat du fikk praksisplassen?

Som allerede nevnt, så har jeg fagbrev som flymekaniker og noen år med erfaring.  Men det føler jeg ikke var den viktigste faktoren. I min tid som student, har jeg engasjert meg i flere ulike studentforeninger og i tillegg vært på utveksling i Australia. Kombinasjonen av tidligere verv, sommerjobb, erfaring, utveksling og motivasjon var det viktigste, tenker jeg.

Hva gjør du i praksisen (hvor ofte i uka jobber du, arbeidsoppgaver, etc)?

Målet med internship er at man skal bytte ut teori med praksis, og dette utgjør 15 studiepoeng. For å kunne gjøre det, så er vi nødt til å jobbe 300 timer. Jeg har valgt å jobbe tre dager i uken hos MHWirth, og de to andre dagene går til skolen (Selvfølgelig blir det mye mer skolearbeid i helgene også for å hente seg inn). Hos MHWirth jobber jeg med flere spennende prosjekter, noen av de har jeg fått ansvar for å lede selv, mens de store er teambaserte. Fra dag en, føler jeg at jeg har fått masse ansvar, og det setter jeg pris på. Som person så trives jeg med å utfordre meg selv og ha høy arbeidsbelastning fordi det er da jeg får mest mulig læringsutbytte.

Lærer du noe nytt i praksis? Er det noe spesielt du har lært i studiene som du føler du får bruk for?

Jeg føler at jeg har lært veldig mye ved å jobbe hos MHWirth. I det største prosjektet jobber jeg sammen med deres Lean-team. To og to jobber sammen for å kunne implementere Lean i de forskjellige avdelingene.

Hvordan er det å kombinere praksis med studier?

Meningen med praksisperioden er at vi skal kunne kombinere arbeid med skole. Som allerede nevnt, så jobber jeg tre dager i uken og skole de andre dagene. Praksisarbeid tar mye tid og kan oppfattes som mye tyngre sammenlignet med å ha to fag. Personlig liker jeg å ha mye å gjøre, så selv når jeg har nok å gjøre spør jeg om å få flere oppgaver på jobben. Det kan derfor oppfattes som jeg har for mye å gjøre, men det er på denne måten jeg lærer mest mulig. Så for å oppsummere, jeg trives veldig godt med å kombinere praksis med studier!

PAGE TOP