Hvem er du og hva er din studiebakgrunn?

Mitt navn er Joakim Bergtun og jeg går 5. året IndØk. Jeg har en studiebakgrunn som starter med et svennebrev som tømrer. Deretter fullførte jeg bachelorgraden Byggdesign ved UiA og fortsatte videre med IndØk masteren.

Hvor har du praksis?

Jeg er i praksis hos Repstad Eiendom. Repstad Eiendom er et firma som driver med utvikling av nye boligfelt og tar for seg alt fra reguleringsarbeidet til ferdig utarbeidet tomt.

Hvordan var intervjuprosessen?

Intervjuprosessen var vel mer eller mindre lik hvordan en intervjuprosess vil forgå ved jobbsøking. Intervjuprosessen startet med at alle som ønsket en praksisplass måtte sende inn en søknad eller motivasjonsbrev som de så fint kalte det. Etter søknaden ble godkjent ble jeg invitert til et intervju. Vil si at det var litt nervepirrende å vente på svar om man kom seg igjennom intervjuprosessen, ellers så opplevede jeg intervjuprosessen som en seriøs og god prosess.

Hva føler du førte til at akkurat du fikk praksisplassen? Tidligere verv, tidligere sommerjobb, erfaring, motivasjon?

Nøyaktig hva som førte til at jeg fikk praksisplassen er litt vanskelig å si, men tror det er en god blanding av alle punktene i spørsmålet. Igjennom studietiden min så kunne jeg vise til tidligere verv, sommerjobb og erfaring innenfor bygg- og anleggsbransjen. Uten at jeg skal svare for hva de nøyaktig legger som premisser ved valg av kandidater, så tenker jeg at det er viktig å vise til at man kan jobbe selvstendig, blir oppfattet som seriøs og viser at man er motivert.

Hva gjør du i praksisen?

Jeg jobber 3 dager i uken hos Repstad Eiendom det vil si onsdag, torsdag og fredag. Tror alle som har praksisplass gjennom IndØk har praksis 3 dager i uken, men hvilke dager man jobber blir bestemt i samarbeid med bedrift. Oppgaven jeg har på praksisplassen er å utvikle en strategi for Repstad Eiendom sin framtidige utvikling av boligfelt.

Lærer du noe nytt i praksis? Er det noe spesielt du har lært i studiene som du føler du får bruk for?

Ja, føler at jeg lærer noe nytt hver dag. En ting som jeg føler at jeg kommer til å få god utnyttelse av senere i arbeidslivet er hvilke aspekter det kommunale og private aktører legger vekt på ved fremtidig utvikling av by- og eiendomsutvikling. I tillegg så har jeg fått en god forståelse av de forskjellige fasene ved utarbeidelse av en reguleringsplan. Vet ikke om oppgaven jeg skriver kan direkte knyttes til et emne på IndØk, men føler at jeg har fått god nytte av arbeidsmetodikken man tillærer seg som masterstudent når det kommer til innhenting og analyse av informasjon.

Hvordan er det å kombinere praksis med studier?

Kan helt ærlig si at det har vært et tyngre semester enn de forrige og at man ikke får den samme friheten man er vant til som student. På den andre siden så vil jeg si at semesteret jeg er inne i nå er det som har vært det mest givende, så jeg angrer på ingen måte at jeg valgte internship.

PAGE TOP