Jobbmuligheter

Jobbmulighetene etter å ha fullført en master i industriell økonomi og teknologiledelse er veldig gode.

«Masterutdanningen i Indøk sikter mot å gi studenter grunnleggende kunnskaper for fremtidlige lederstillinger på ulike nivåer i privat næringsliv og offentlig sektor. Utdanningen er bygd opp omkring tre fagsøyler. En søyle omhandler bedriftsøkonomiske analyser og bedriftsøkonomisk styring. En annen søyle tar for seg styring av verdikjeder, som betegner trinnene i produksjonsprosessen fra råvare til et produkt er ute hos kunder. Den tredje søylen består av ulike strategi- og ledelsesfag. Alle søylene legger vekt på å gi studenter god teoretisk forståelse og praktiske verktøy for å analysere, organisere og styre ulike aktiviteter i bedrifter og organisasjoner.

Studiet i industriell økonomi treffer et behov i næringsliv og offentlig sektor, der det stilles stadig økende krav til samarbeid i nettverk med andre bedrifter og til stadig nyskaping og arbeid i prosjekter. Studiet legger opp til en tverrfaglig tilnærming gjennom det studentene har med seg av teknologisk forståelse fra ingeniørstudiet, som suppleres med blant annet økonomi, produksjonsstyring og strategi i masterprogrammet. På denne måten utdannes kandidater som kan arbeide i team, som har oppøvd sosiale ferdigheter til samarbeid, som kjenner flere fagfelt, som har en teknisk grunnforståelse og som også kan tenke marked og økonomisk styring. Dette er også kandidater som forstår verdikjedetenking og som kan organisere og lede komplekse prosjekter. I løpet av studiet vil du gjennom prosjektarbeid bli kjent med bedrifter i regionen som samarbeider med universitetet slik at utdanningen skal være mest mulig relevant, både for deg, for bedriften, og for samfunnet.»

 

Kilde: UiA

 

 

PAGE TOP