I faget Lean og kontinuerlig forbedring ble det utlyst en semesteroppgave gjennom studentkonsulentbedriften YI2. Oppgaven var et konsulentoppdrag for CG glass.  CG leverer glass, bearbeidede glassprodukter og komplette produkter eller konsepter der glass er en sentral del av tilbudet, til glassmestre, fasade- og interiørentrepenører, trevarefabrikker og andre som har behov for glassprodukter i Norge. For å få oppdraget med CG glass foregikk det en ordinær søknadsprosess med deling av CV og søknad og deretter intervju med lederne av YI2.  Ola Brenn Frivik, Emil Skaufel og Henning Stea var IndØkerne som ble valgt ut til oppdraget, i tillegg til en student fra Innovasjon og Kunnskapsutvikling.

Selve jobben har gått ut på å komme med løsninger knyttet til Lean som bedriften etter hvert kan jobbe videre med. Det legges et grunnlag for videre arbeid knyttet til langsiktige mål som CG har. Siden oppdraget skal kombineres med en semesteroppgave så må de belage seg på en god del ekstra arbeid, da presentasjoner og rapport skal leveres både som en del av faget og som resultater og anbefalinger til CG.

Ved hjelp av nettverk, gode kilder og sparringspartnere kan man selv uten erfaring fra konsulentoppdrag utrette det man ønsker. Pensumlitteratur har blitt brukt aktivt, blant annet knyttet til verdistrømkartlegging. Emnets foreleser Knut har måttet tåle mange møter med Ola, Emil og Henning. I tillegg til å ha brukt Knut som en viktig ressurs, har de hatt nær kontakt med viserektor på UiA, Gøril Hannås. Hun kjenner godt til daglig leder i CG og har blitt benyttet som sparringspartner hvor hun har gitt verdifull innsikt.

IndØkerne har hatt nær kontakt med et team fra CG bestående av representanter fra ulike deler av bedriften. Ikke minst har de hatt god bruk for informasjon de har hentet fra folk på gulvet. «De på gulvet kan veldig mye og det er lurt å bruke alle ledd i bedriften grunnet ulike perspektiv på hvordan man kan nå målsetningen. Dette grunnet hvordan ulike perspektiver på et tema kan avdekke flere synspunkter på samme sak»

Gjennom dette oppdraget har de spesielt sett viktigheten av samarbeid og kommunikasjon. De har lært seg å sette ord på det som er logisk, og bryte ned det som er veldig logisk. Videre har de lært viktigheten av at ting må være standardisert. De har funnet ut at en god start knyttet til Lean, avhengig av bransje, er 5S og operasjonsprosedyrer. Videre har de lært seg viktigheten av å sette avgrensninger og ta en ting om gangen.

Før de besøker bedriften setter de en ukeplan med fordeling av arbeidsoppgaver, de går også gjennom tidligere plan for å være i rute. De jobber hver for seg, og selv på bilturen på vei hjem fra CG foretar de en evaluering med etterarbeid til neste gang. De har brukt en smidig (agile) tilnærming, hvor de tilpasser planen fra uke til uke og hvor revidering har vært sentralt. De har måttet endre prosjektplanen og fremgangsmåten deres på grunn av behovsendring.

Når de først er hos CG sitter de minst mulig på kontoret. Det som kan skrives gjøres hjemme og da spesielt i lokalene til UiA Nyskapning hvor de har tilbringet mye tid. Når de først var hos CG så brukte de tid på møter, dialoger med ansatte og observasjoner inne i fabrikken.

For å få tiden til å gå opp, spesielt med tanke på at de har måtte fokusere delvis på semesteroppgaven og delvis på oppdraget så har de jobbet en god del mer enn de timene de har fakturert til CG. Ekstra innsats utenom arbeidstid slik som forberedelser, evaluering og lignende har vært nødvendig. På bakgrunn av det regner de med å ha brukt 500 timer på denne oppgaven så langt dette høstsemesteret.

Vi som går IndØk på UiA setter stor pris på bedrifter som ønsker å engasjere oss studenter. Dette skaper et fint samspill hvor studenter får bli kjent med lokale bedrifter og bedriftene får tilgang til brennende engasjement og fersk kunnskap.

PAGE TOP