Med den spesielle situasjonen vi er i så er også vi som går Indøk naturligvis påvirket. Våre planlagte arrangementer er alle satt på vent. Den ekstraordinære generalforsamlingen faller ut, og vi ser det derfor ikke nødvendig å ha generalforsamling før til høsten. Ølsmakingen henger i en tynn tråd og blir muligens ikke noe av denne våren.

Selv om alle sosiale arrangementer faller ut har vi mer enn nok å gjøre med studier. 5. klassingene sitter dypt inne i sine masteroppgaver, mens 4. klassingene har mer enn nok med skriftlige rapporter og eksamener i april og mai.

Vi oppfordrer naturligvis alle til å være varsomme, ha god hygiene og følge retningslinjer, ikke bare nå, men også i månedene fremover til situasjonen er mer under kontroll

PAGE TOP