Indøk Sør arrangerte i samarbeid med Norsk Petroleumsforening (NPF) et velykket arrangement på Bluebox 27. April.

Det ble servert en ny vinkling enn det som tidligere er vant for studentene, da Rystad Energy v/ Jon Fredrik Müller (Partner) og Markus Nævestad (Senior Prosjektleder) fortalte om oljeprisens historiske utvikling og fremtidsutsiktene. Spådommen er at bransjen kommer til å ta seg opp igjen, og det er kommet små antydninger til at det hele har snudd allerede. Dette kunne Ivar Fjermeros (Senior Sales Manager) fra MacGregor stille seg bak.

Ivar Fjermeros snakket om hvordan MacGregor har drevet sin innovasjon, og flere måter de har håndtert nedgangstidene i bransjen, mens de samtidig har holdt seg verdensledende på sine spesialområder blant annet innen bølgekompenserte kraner.

Jon Fredrik Müller kom også med prognose til ettertanke, da det er estimert at oljekonsumet kommer til å øke helt frem til 2030. Hvorvidt dette påvirker klima ble det ikke snakket om, men studentene gjør seg tanker om at det er viktig å være i forkant, noe som fordrer økt satsing og innovasjon innen fornybar energi. Et aktuelt spørsmål som er kommet mer og mer fram i lyset er jo: «Hvordan kan kunnskapen som allerede ligger i oljenæringen overføres til fornybar energi formål»?

Vi håper å kunne fortsette det gode samarbeidet vi har med NPF. Styret i NPF Sørlandet søker forøvrig ny studentrepresentant, ta kontakt på: leder@indoksor.no.

    
PAGE TOP