Et nytt prosjekt på Handelshøyskolen ved UiA er med på å gi oss IndØk-studenter god forståelse av hvordan prosjektledelse er i praksis. «Serious Games i høyere utdanning» har fått 4,5 millioner kroner fra DIKU for å forske på bruken av spill i undervisningen. Spillet som har blitt brukt heter «Albasim Project Management Game» og har gjennom høsten blitt benyttet i emnet Prosjektledelse og -planlegging. I grupper på fire har studentene blitt gitt et realistisk scenario hvor de har måttet spille seg gjennom gjennom hele prosjektets livssyklus.

Universitetslektor Knut Erik Bonnier sier at: «gjennom spillet får studentene teste seg i hvordan du leder et prosjekt. Studentene må eksempelvis ta avgjørelser basert på ukomplett informasjon, evaluere risiko og dele informasjon mellom prosjektdeltakere.» Du skal utføre en oppgave gjennom en uke på jobb, mens du får eposter, må svare på spørsmål og kanskje kontakte interessenter.

Indøk Sør har forhørt seg med flere av studentene om hvordan de opplevde spillet og læringsutbyttet av det. Flere setter pris på den praktiske og realistiske tilnærmingen som et slikt spill fører med seg. Momenter som du ikke tenker over når du leser emnets litteratur dukker plutselig opp i spillet og gir et mer realistisk perspektiv av utfordringer i et prosjekt enn det harmoniske perspektivet som pensumlitteratur ofte beskriver. Ansatte i prosjektgruppen som plutselig blir sendt på konferanser av sine avdelingsledere, ekteskap som henger i en tynn tråd, mingling med toppledelsen på fritiden og flere andre momenter er ting du må ta stilling til i løpet av spillet. Man lærer seg at det er lurt å planlegge godt for å enklere følge den kritiske veien man har satt for seg. En annen ting vi har lært oss, og på dette siterer vi økonomiansvarlig i Indøk Sør: «Aldri gå til ledelsen, der er det bare kjeft å få».

Neida, det er ikke bare kjeft å få. Men spillet gjør det klinkende klart at dersom du ikke legger frem det ledelsen ønsker å vite, dersom du sier ting for teknisk eller har for uklare innspill, rett og slett ikke presenterer noe av verdi, så er det bedre å ikke gå til ledelsen.

Vi er spent på å følge med på utviklingen til dette prosjektet og se hvordan slike spill videre kan tilpasses undervisning og læring. Det er liten tvil om at det har et enormt potensial da det gir teorien vi lærer en praktisk og morsom støtte.

PAGE TOP