Torsdag 19. september var det, som det er hver torsdag, quiz på Bluebox. Ved denne anledningen så var det Indøk Sør som arrangerte quizen.

Quizen på Bluebox er delt inn i flere deler med ulike temaer. Som oftest er det først en del med spørsmål og svar, deretter en musikkdel hvor man skal gjette sanger og artist, og til slutt en ny del med spørsmål og svar. Vi i Indøk Sør valgte å ha et fokus på penger og sjokolade i vår quiz. Den første delen hadde spørsmål knyttet til penger og finans. Neste del, musikkdelen, handlet om sanger hvor tema var penger. Den aller siste delen hadde sjokolade som tema i form av at man skulle finne navn på sjokolade basert på gåter og ordspill.

De fleste lagene slet med å svare på finansdelen av quizen, men det tok seg til etterhvert utover quizen. Spesielt på musikkdelen var det høyt nivå på flere av lagene – det samme var det på sjokoladedelen. Viktigst av alt var at det var god stemning blant alle som var med!

Vi takker alle lagene for å ha vært med og gleder oss til neste gang.

PAGE TOP