Ranveig Steinsheim går 4. året IndØk etter å ha tatt en bachelor innen byggingeniør. Hun har allerede hatt to studierelevante jobber hvor hun har fått prøve seg både på entrepenørsiden og byggherresiden.

Hvem er du og hva er din studiebakgrunn?

Jeg heter Ranveig Steinsheim, og går nå 4. året på Indøk. Jeg har en bachelor innen byggingeniør fra HVL i Bergen.

Hvor har du hatt sommerjobb?

Jeg har hatt sommerjobb hos AF Decom i 2018 og Bane NOR UVM i 2019. AF Decom er Nordens største rivningsentreprenør. Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Hvordan var intervjuprosessen?

For AF Decom ble jeg tatt inn til en samtale med sjefen og HMS-ansvarlig. Det var ikke et typisk intervju, mer en uformell samtale. Dagen etter ble jeg ringt opp og tilbudt sommerjobb.

Hva føler du førte til at akkurat du fikk disse sommerjobbene?

Jeg ble anbefalt av ei venninne til AF Decom, så det var derfor jeg ble tatt inn til samtale. Vi var kun to stykker som ble tatt inn til samtale og begge var like kvalifiserte. Jeg kom godt overens med de på intervjuet, så det er vel grunnen til at jeg ble tilbudt sommerjobben.

Jeg og ei venninne skrev bacheloroppgaven vår i samarbeid med Bane NOR, og hadde et tett samarbeid med de ila. våren. De var fornøyde med jobben vi gjorde, og begge to ble derfor tilbudt sommerjobb.

Hva gjorde du på sommerjobben?

Hos AF Decom arbeidet jeg hovedsakelig med HMS. Oppgavene ila. sommeren var blant annet saksbehandling av avviksrapporter, utarbeidelse av HMS-og KS-planer, sluttdokumentasjon på avfall, bistand i miljøkartleggingsrapporter og befaringer, inspeksjoner og vernerunder på prosjekter.

I Bane NOR var hovedarbeidsoppgaven å utarbeide et notat om valg av sporløsninger i prosjektet Utbygging Arna-Stanghelle. Dette skrev jeg også om i bacheloren, bare om et annet prosjekt. Det var altså mye jeg fikk bruk for fra bacheloren til utarbeidelsen av notatet. Andre oppgaver i løpet av sommeren bestod av prosjekteringskontroll av tegninger for fastspor og overgangssoner, oppfølging av mur og befaringer.

Lærte du noe nytt på denne jobben?

Jeg har lært masse av begge disse jobbene. Det viktigste er hvordan ting fungerer i arbeidslivet, og ut på prosjekter. Jeg har fått oppleve arbeidslivet fra entreprenørens side (AF Decom) og fra byggherresiden (Bane NOR). AF Decom har et enormt fokus på HMS, noe jeg har hatt nytte av både i studiet og da jeg fikk jobbe hos Bane NOR. I Bane NOR fikk jeg utnyttet kunnskapen jeg har tilegnet meg fra bachelorskrivingen. Det beste med begge jobbene har vært å være med ut på prosjektene, og virkelig få se hvordan teori fungerer i praksis.

PAGE TOP