Indøk Sør – Knutepunktet mellom deg og næringslivet

 
 

Indøk Sør er linjeforeningen for masterstudiet i Industriell økonomi og teknologiledelse ved Universitetet i Agder, avdeling Grimstad. Indøk Sør er en frivillig organisasjon som ble etablert våren 2004.

Indøk Sør ønsker å være et knutepunkt mellom næringslivet, Universitetet i Agder og studentene ved Industriell økonomi og teknologiledelse.

Samarbeidspartnere